Dịch vụ vệ sinh bồn nước

Quy trình vệ sinh bồn nước Tận Tâm

Bước 1: Khảo sát nơi đặt bồn và tư vấn phí phát sinh, hư hỏng (nếu có)

Khảo sát bồn chứa

Bước 2: Khóa nguồn nước đầu vào của bồn và ngắt điện máy bơm, phao

Khóa nguồn nước

Bước 3: Vệ sinh bồn trên bằng cách xã 50% nước và cọ rửa 1/2 bồn trên

Vệ sinh bồn trên bằng cách xã 50% nước và cọ rửa 1/2 bồn trên

Bước 4: Vệ sinh bồn dưới bằng cách xã cát và cọ rửa bồn dưới

vệ sinh bồn dưới

Bước 5: Vệ sinh bồn bằng dung dịch, xịt tổng thể bồn và xã lại bằng nước sạch

Vệ sinh bồn dưới bằng cách xã cát và cọ rửa bồn dưới

Bước 6:  Kiểm tra và đảm bảo bồn được vệ sinh sạch sẽ 

Kiểm tra và đảm bảo bồn được vệ sinh sạch sẽ

Bước 7: Dọn dẹp sạch sẽ khu vực làm việc

Vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc

Bước 8: Mời khách hàng kiểm tra lại và bàn giao

Mời khách hàng kiểm tra thử

Giá dịch vụ vệ sinh bồn nước Tận Tâm

Dịch vụ vệ sinh bồn nước

Dịch vụ vệ sinh bồn nước