Vệ sinh máy lạnh

Quy trình vệ sinh máy lạnh

Bước 1: Kiểm tra hoạt động của máy.

Kiểm tra máy trước khi làm

Bước 2: Xác nhận với khách hàng về bảng dự toán sẽ thực hiện

Lập dự toán

Bước 3: Vệ sinh Dàn lạnh và Dàn nóng theo đúng kỹ thuật. Bơm gas theo đúng quy trình (nếu có)

Vệ sinh máy

Bước 4: Kiểm tra vận hành máy, vệ sinh sạch sẽ khu làm việc.

Bơm gas

Bước 5: Vệ sinh khu vực làm việc

Vệ sinh khu vực làm việc

Bước 6: Mời Khách hàng kiểm tra, KHÔNG SẠCH KHÔNG TÍNH TIỀN.

Bước 6: Khách hàng kiểm tra lại

Giá dịch vụ vệ sinh máy lạnh Tận Tâm

Bảng giá vệ sinh máy lạnh

Dịch vụ vệ sinh máy lạnh