Lắp đặt máy giặt

Quy trình lắp đặt máy giặt Tận Tâm

Bước 1: Kiểm tra hộp chứa máy giặt

Kiểm tra hộp chứa máy giặt

Bước 2: Kiểm tra nguồn nước và nguồn điện

Kiểm tra nguồn nước và nguồn điện

Bước 3: Đưa máy giặt vào vị trí cần lắp đặt

Đưa máy giặt vào vị trí cần lắp đặt

Bước 4: Lắp ống cấp nước và xả nước cho máy giặt

Lắp ống cấp nước và xả nước cho máy giặt

Bước 5: Lắp nguồn điện cho máy giặt

Lắp nguồn điện cho máy giặt

Bước 6: Vệ sinh sạch sẽ vị trí làm việc

Vệ sinh sạch sẽ vị trí làm việc

Bước 7: Kiểm tra hoạt động của máy giặt sau khi lắp đặt và thanh toán

Kiểm tra hoạt động máy giặt sau khi lắp

Bảng giá lắp đặt máy giặt