Dịch vụ sửa điện

Quy trình sửa điện tại nhà

Bước 1: Nhân viên kỹ thuật gọi Khách trước 30 phút đến.

Nhân viên kỹ thuật gọi cho khách 30 phút trước khi đến

Bước 2: Đến nhà Khách kiểm tra sự cố Điện.

Đến nhà Khách kiểm tra sự cố điện

Bước 3: Mua vật tư ngoài thay thế (nếu có).

Đi mua vật tư ngoài

Bước 4: Mời khách hàng kiểm tra lại.

Nghiệm thu dịch vụ

Bước 5: Bàn giao sạch sẽ vị trí làm việc.

Bàn giao sạch sẽ vị trí làm việc

Bước 6: Ký xác nhận thanh toán trên điện thoại và nhận tin nhắn.

Ký xác nhận thanh toán trên điện thoại và nhận tin nhắn

Giá dịch vụ sửa điện tại nhà

Bảng giá sửa chữa điện

Dịch vụ sửa điện