Sửa điện (chỉ ở HCM)

Quy trình sửa điện tại nhà

Bước 1: Nhân viên kỹ thuật gọi Khách trước 30 phút đến.

Nhân viên kỹ thuật gọi Khách trước 30 phút khi đến

Bước 2: Đến nhà Khách kiểm tra sự cố Điện.

Đến nhà Khách kiểm tra sự cố điện

Bước 3: Mua vật tư ngoài thay thế (nếu có).

Đi mua vật tư ngoài

Bước 4: Mời khách hàng kiểm tra lại.

Nghiệm thu dịch vụ

Bước 5: Bàn giao sạch sẽ vị trí làm việc.

Bàn giao sạch sẽ vị trí làm việc

Bước 6: Ký xác nhận thanh toán trên điện thoại và nhận tin nhắn.

Ký xác nhận thanh toán trên điện thoại và nhận tin nhắn

Giá dịch vụ sửa điện tại nhà

Dịch vụ Sửa Chữa Điện - Nước

Công việc sửa chữa khắc phục Đơn giá (Nhân công) Thời gian xử lý (phút)
Kiểm tra khắc phục sự cố điện nước
(Chỉ tính thời gian từ lúc đến nhà Quý khách)
200,000đ 250,000đ 300,000đ 350,000đ 400,000đ 450,000đ 500,000đ 60 90 120 150 180 210 240
Đặt dịch vụ sửa chữa điện - nước Tận Tâm sẽ xác nhận dịch vụ trong 4h